Naujienos

2015 m. lapkričio 18 d.

Mokomoji medžiaga istorijos, geografikos, ekonomikos ir kitiems mokytojams

Žemiau išvardinti knygelių puslapiai, kuriuose esantys skyriai gali sudominti ne tik Žmogaus saugą, bet ir kitus dalykus dėstančius mokytojus.

Istorija: 9-10 kl. 6-11 p.

Geografija: 5-6 kl. 41-43 p.; 11-12 kl. 20-21 p.

Biologija: 7-8 kl. 10-12 p.; 7-8 kl. 26-27 p.; 9-10 kl. 20-23 p.; 11-12 kl. 7-8 p.; 11-12 kl. 11-12 p.

Ekonomika: 11-12 kl. 15-19 p.

Darbeliai: 5-6 kl. 44-45 p.

Muzika: 7-8 kl. 6-9 p.

Politologija: 5-6 kl. 38-40 p.; 7-8 kl. 13-16 p.; 9-10 kl. 17-19 p.; 11-12 kl. 9-10 p.

Knygeles galima atsisiųsti iš čia.